Tussenschoolse opvang 

Dankzij een grote groep TSO vrijwilligers kunnen onze kinderen iedere dag onder begeleiding op een leuke en vertrouwde manier overblijven op school. Om 12.00 uur eten de kinderen in hun eigen lokaal, waarbij een overblijfkracht toezicht houdt. Daarna kunnen de kinderen buiten spelen of meedoen aan de geplande activiteiten, zoals voetbal, knutselen, bingo en spelletjes. De binnen activiteiten worden vanaf november tot en met april georganiseerd.

Inschrijving 2017-2018
Vul op http://inschrijven.tso-demeent.nl/ het formulier in om uw kind in te schrijven voor de TSO in het nieuwe schooljaar. Deze electronische inschrijving vervangt de inschrijving op papier. Ook voor het naderhand doorgeven van mutaties kunt u deze link gebruiken. Graag ontvangen wij uw inschrijving voor het nieuwe schooljaar voor 1 augustus a.s.
Betaling
De kosten voor Tussenschoolse Opvang zijn €50,- per dag per jaar.  Na inschrijving kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op NL56INGB0655033416 ten name van TSO De Meent, Waalre, onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren). De betaling dient op 1 november 2017 te zijn voldaan, of - bij een betaling in twee termijnen – dient de laatste betaling op 1 februari 2018 te zijn voldaan.
Strippenkaart
Bij incidenteel overblijven kunt u een strippenkaart kopen. U kunt deze op maandag en woensdag tussen 8.25 uur en 8.45 uur aanschaffen bij de balie in de aula. U kunt een 5 strippenkaart kopen à €7,50,- of een 10 strippenkaart à €15,-.
Overblijfkracht worden?
Lijkt het u leuk om zelf overblijfkracht te worden? Neemt u dan contact met ons op. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding en wij zouden het super vinden als u ons TSO team wilt komen versterken!
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren: Barbara Leijssen of Franka Hoiting, of met onze nieuwe TSO ondersteuner Esther Leenders.  Eén van hen is tijdens de overblijf altijd in de aula aanwezig voor vragen.
Voor vragen over de inschrijving of het abonnement kunt u contact opnemen met Caroline Seidel, penningmeester. U kunt ons per mail bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Met vriendelijke groet,
Namens het TSO team,

Caroline Seidel